دستگاه ال ای دی تخت

دستگاه فتوتراپی ال ای دی معادل 6 لامپ
دستگاه زردی ال ای دی