دستگاه زردی نوزاد

دستگاه فتوتراپی نوزاد و انواع آن چیست؟

نوزاد شما چه دستگاهی را برای فتوتراپی نیاز دارد؟

مشاوره تخصصی درباره زردی نوزاد.

انواع دستگاه فتوتراپی

دستگاه 4لامپه. دستگاه 6 لامپه اتوماتیک. دستگاه ال ای دی.